Følg

Backoffice: Betalningsproblem

Betalningsproblem

Betalning på eventim.se kan endast göras med kort som är kopplade till 3D Secure. Observera att det gäller europeiska kortköp. Det är inte möjligt att köpa biljetter på eventim.se med vissa kort som kommer utanför Europa, detta är av säkerhetsskäl. Dessa kunder kan enbart köpa biljetter via Eventims callcenter.

Paid not booked:

Booking error i BO: “Paid - Tickets not booked”.
Det betyder att pengar utan tvekan har dragits, men inga biljetter har bokats (gör en sökning i BO - ”paid-tickets not booked” så hittar ni bokningen).

Sökning:
Financial Status: 100 (Paid).
Delivery status: -1 (Tickets not booked).

 

Hittas ingen ”Paid-Tickets not booked”?

Samma problem kan inträffa utan att vi med säkerhet kan se att pengar dragits i BO.
Exempel på status där pengar inte ”ska” kunna dras men har gjort det ändå (senast i maj 2016); Financial Status: 901 (Payment failure, tickets not booked)
Delivery status: -9 (Process not completed).

Kolla om pengar verkligen har dragits. Netgiro (Digital river) Om det ska användas? Gäller bara IBP-betalningar.

Om det gått för lång tid sedan bokningsförsöket kan vi inte finna ordern I BO. För att i så fall spåra en eventuell betalning behöver vi (/Tyskland) så mycket info som möjligt;

  • Kundens namn
  • Transaktionsdatum
  • Transaktionsnummer (vanligtvis 9-11 siffror. Inleds oftast med ”CE”, kunden kan få detta av sin bank)
  • Betalningssätt (Internetbank/ VISA/ Mastercard)
  • Beloppet som har dragits.

 

Med denna info kan betalningen hittas via Netgiro/DRWP, även om vi inte kan se den i BO. Därefter: återbetalning enda alternativet (Tyskland sköter detta).

 

Återbetalningar

Kolla bokningen i BO – Ex. ordernr 571937004; Order comments: 27/4 ”Refund processed (Netgiro)”
Vi kan kolla status för Internetbank-betalningar via Netgiro/Digital River (ska det vara samma?) – inte något för kortbetalningar (sköts helt av Tyskland).
Om det verkar som att återbetalningen gått igenom, be alltid kunden dubbelkolla sitt konto från och med och efter det datum som återbetalningen skedde. Ofta har det bara missats (men inte alltid).

Det är även i Netgiro Tyskland genomför återbetalningar av ex. Paid not booked (vi har aldrig haft den tillgången). Om en återbetalning inte går att genomföra via Netgiro, kan vi behöva lägga in manuell återbetalning via vår bank (efter att ha mottagit kontouppgifter från kunden).

Frauds?

KPS Payment Report – Leta efter suspekta namn, stora summor, BINCountry (kort landet utfärdats i) annorlunda än ip & country.
Vid misstanke: makulera omedelbart.

 

Tyskland kontakter gällande återbetalningar & frauds; Felix Rollmann, Soeren Kuthning

 

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Kommentarer

Drevet af Zendesk