Følg

Backoffice - Snabbguide

INNEHÅLL
1. BOKA BILJETTER I CCCL ................................................................................................................. 1
1.1 Informera kunderna om: ................................................................................................................ 1
2. HITTA KUND ....................................................................................................................................... 2
2.1 Backoffice (BO) ............................................................................................................................. 2
2.2 Call Center Client Ligth (CCCL) .................................................................................................... 3
3. PROBLEM ........................................................................................................................................... 3
3.1 Betalningsproblem ........................................................................................................................ 3
3.2 Bokningsproblem .......................................................................................................................... 5
3.3 Ticketdirect-problem ...................................................................................................................... 6
4. UTHÄMTNING .................................................................................................................................... 7
4.1 Uthämtningsproblem ..................................................................................................................... 7
4.2 Eventim-ombud ............................................................................................................................. 8
4.2.1 Eventim-ombud - misslyckad utskrift ..................................................................................... 8
4.3 ATG-ombud ................................................................................................................................... 8
4.3.1 ATG-ombud - misslyckad/ nekad utskrift ............................................................................... 8
4.3.2 Felmeddelanden ATG .......................................................................................................... 10
5. VAR ÄR BILJETTEN KÖPT? KOMMER HUBBR ÅT ORDERN? .................................................... 10
6. ÄNDRING I BOKNING/ LEVERANSMETOD .................................................................................... 10
6.1 Utöka bokning/ köpa en dyrare biljett .......................................................................................... 10
6.2 Byta leveransmetod till/ från Ticketdirect .................................................................................... 10
7. BILJETTER VIA POST ...................................................................................................................... 11
7.1 Biljetter som inte nått kunden ...................................................................................................... 11
8. FÖRKLARING AV STATUS I BO ..................................................................................................... 11
9. ÖVRIGT............................................................................................................................................. 11
9.1 Biljetter för funktionsnedsatta ...................................................................................................... 11
9.2 Biljettförsäkring ............................................................................................................................ 12
9.3 Presentkort .................................................................................................................................. 13
9.4 Felmeddelanden på eventim.se .................................................................................................. 13
9.5 Inställt evenemang/ retur av biljetter ........................................................................................... 13
10. KONTO: Mitt eventim ...................................................................................................................... 14
11. INFORMATIONSKÄLLOR .............................................................................................................. 16
12. VANLIGA FRÅGOR ........................................................................................................................ 17
13. Aktuella frågor och nyheter ............................................................................................................. 19

 

1. BOKA BILJETTER I CCCL
Om en kund ringer in och vill boka biljetter måste vi ta en personupplysning, för att säkerställa att personen är den de utger sig för att vara. För detta använder vi tjänsten Ratsit.
Kontrollera att följande uppgifter stämmer mot personupplysningen hos Ratsit:
 Personnummer (noteras ej i CCCL)
 Namn (överförs till CCCL)
 Adress (överförs till CCCL)
 Telefonnummer (överförs till CCCL)
 En e-postadress måste alltid fyllas i, eftersom en bokningsbekräftelse skickas dit, samt leveransmetoden ”Ticketdirect” och uthämtningskoden om leveransmetoden ”Uthämtning” valts.
 Vad det står för namn på kortet som betalningen görs med. Det är extremt viktigt att det är samma person som står på kortet som ringer in och genomför köpet.
Vid minsta tvekan eller misstänksamhet skicka kunden till huvudkontoret. Syftet är att få fram adress och personnummer på den som säger sig äga kortet som bokningen görs med.
1.1 Informera kunderna om:
Biljettförsäkring: Kunder kan köpa till en biljettförsäkring. Kostnaden varierar och beror på biljettpriset. Försäkringen gäller om kunden blir sjuk och har läkarintyg, alternativt om kunden måste arbeta och då kan uppvisa giltigt arbetsintyg (nyttjandet av biljettförsäkringen måste alltid göras innan evenemanget) – mer information om biljettförsäkringen finns under rubriken 9.2 Biljettförsäkring alternativt under FAQ på eventim.se.
Uthämtning/ leveransmetoder: Den vanligaste och smidigaste leveransmetoden är Ticketdirect (pdf-biljett) som skrivs ut av kunden. För de flesta evenemang vi säljer biljetter till, kan förbetalda hämtas ut på ATG- eller Eventim-ombud. Observera att det finns ett antal evenemang som inte tillåter uthämtning på ATG-ombud (mer information framgår i CCCL för evenemanget, se t.ex. Bild 1).

Tillbaka till: Innehåll 2
Bild 1 - Olika leveransmetoder för evenemanget, Giselle, i CCCL.


Det går även att få biljetterna levererade med post. Det tillkommer då en kostnad på 100 SEK för post-inrikes och 130 SEK för post-utrikes. Observera att biljetterna skickas som A-post (1:a klass post) till folkbokföringsadressen för den som äger kortet till det utförda köpet. (Enligt Ratsit).
Maxgräns: Bokningar som överstiger 4000 SEK ska bokas av ansvarig på Eventim och nås på telefon: 08 - 556 689 82. För festivaler justeras maxgränsen beroende på biljettpris. Skriftlig information ges vid de tillfällena.
Festivaler: Bokningar till våra stora festivaler har följande tillägg:
o Utländska besökare (dvs. de som inte har svenskt personnummer) hämtar ut biljetterna på plats på festivalen. Biljetterna hämtas ut mot att kunden visar upp giltig legitimation samt kortet som köpet gjorts med (verifieras genom att matcha de fyra sista siffrorna på kortet).
o Välj leveranssätt ”Utland-Festival” vid köp.
o Biljetterna kan hämtas ut från första dagen av festivalen. Specifik information för varje festival kommer att skickas ut separat.
Vid minsta tvekan eller misstänksamhet skicka kunden till huvudkontoret.

2. HITTA KUND
2.1 Backoffice (BO)
I BO går det att söka på många kriterier såsom bokningsnummer, för- och/eller efternamn, telefonnummer, e-postadress, bokningsdatum, streckkod på biljetten, bokningsstatus etc.
 Bokningar hittas under fliken Orders.
 Samtliga kunder hittas under fliken Customers.
 Vid problem - sök för säkerhets skull under både Orders och Customers.
 Var uppmärksam på att kunder kan ha skapat flera konton (olika e-postadresser).

2.2 Call Center Client Ligth (CCCL)
CCCL är en webb-applikation som används för att boka biljetter. I CCCL går det inte att söka på redan genomförda bokningar, utan samtliga bokningar genomförda i CCCL hittas under fliken Orders i Back-office, BO, som är direkt kopplat till CCCL. (Ombudsbokningar hittas inte i BO eller CCCL - kontakta Eventim för vidare information).

3. PROBLEM
3.1 Betalningsproblem
Betalning på eventim.se kan endast göras med kort som är kopplade till 3D Secure. Observera att det gäller europeiska kortköp. Det är inte möjligt att köpa biljetter på eventim.se med vissa kort som kommer utanför Europa, detta är av säkerhetsskäl. Dessa kunder kan enbart köpa biljetter via Eventims callcenter.
Alla ärenden som gäller betalningsproblem hanteras direkt av Eventim. Vid frågor från kunder - ta följande information:
- Kundens namn
- Telefonnummer
- Bokningsnummer
- Transaktionsdatum
- Transaktionsnummer (vanligtvis 9-11 siffror. Inleds oftast med ”CE”)
- Betalningssätt (Internetbank/ VISA/ Mastercard)
- Beloppet som har dragits så att vi kan spåra till en bokning i BO.
Kan kunden specificera tiden är det också värdefull information. Vid vissa felbokningar kan bokningen inte först ses i BO - ta därför så mycket information ni kan och skicka till: kundtjanst@eventim.se.
Vanliga ärenden: Betald, men ingen biljett? Hör kunder av sig om betalning utan att ha fått några biljetter - be om transaktionsnummer (vanligtvis 9-11 siffror), betalningssätt, belopp som dragits samt betalningstidpunkt. Informationen skickas sedan till Eventim.
Ej återbetald? Hör kunder av sig om att de inte blivit återbetalade - be kunden kontrollera sitt kontoutdrag om pengarna har kommit tillbaka.

(Har kunden ett SEB-konto måste vi be om dennes kontouppgifter, då SEB ej tillåter vändande betalningar. Informationen skickas sedan till Eventim).
Lova aldrig återbetalning! Be alltid att få återkomma till kunden med ett svar.
Uppge alltid ordernummer i ämnesfältet vid kommunikation med Eventim.

3.2 Bokningsproblem
Om kund hör av sig gällande att pengar dragits, men att hen inte fått sina biljetter:
Booking error i BO: “Paid - Tickets not booked”. Det betyder att pengar har dragits, men inga biljetter har bokats (gör en sökning i BO - ”paid-tickets not booked” så hittar ni bokningen).
Sökning: Financial Status: 100 (Paid). Delivery status: -1 (Tickets not booked).

Be kund mejla oss på: kundtjanst@eventim.se, eller ta kundens namn, telefonnummer, e-postadress samt bokningsnummer så att vi kan spåra till en bokning.
Hittas ingen ”Paid-Tickets not booked” – be kund få fram transaktionsnummer (vanligtvis 9-11 siffror), betalningssätt, belopp samt betalningstidpunkt och återkomma till kundtjanst@eventim.se, så att vi kan spåra en eventuellt misslyckad bokning.

3.3 Ticketdirect-problem
Kund saknar skrivare och kan inte skriva ut sin Ticketdirect-biljett Försök hänvisa kunden till jobbet, en vän, bibliotek eller annat. Kan kunden fortfarande inte få ut sin biljett – be kunden mejla oss: kundtjanst@eventim.se.
Kunden hittar inte sin Ticketdirect Sök upp bokningen i BO under fliken Orders. Kolla alltid att kunden inte har dubbla konton och letar på ”fel” konto (under fliken Customers).
Kontrollera att leveransmetoden under fliken ”Delivery” är Ticketdirect.
Kontrollera att Financial status är 100 och Delivery status är 2.
Bild 3 - Kontrollera leveransmetod: Ticketdirect.

Hänvisa kunden till Mitt Eventim på eventim.se, där en pdf med biljetterna finns under Bokningsstatus. I bokningsbekräftelsen som kommer via e-post finns en direktlänk till pdf-biljetten.
Utskrift av Ticketdirect - det går inte att skriva ut biljetten För att ladda ner och skriva ut sin biljett behövs den senaste versionen av Adobe Acrobat Reader - programmet går att ladda ner gratis. Länk finns på eventim.se under FAQ.
Bild 4 - Länk till Adobe Acrobat Reader.

För vidare hjälp kontakta ansvarig på Eventim som kan skicka biljetten till kunden som bifogad pdf via e-post.

4. UTHÄMTNING
4.1 Uthämtningsproblem
Börja alltid med att kontrollera uthämtningskoden. Sök upp bokningen i BO under fliken Orders.

Kontrollera att kunden valt leveransmetoden ”Uthämtning (Outlet collection)” samt dennes uthämtningskod under fliken ”Delivery” och jämför med koden som kunden uppger (här ser du även om kunden valt uthämtning hos ett ATG- eller ett Eventim-ombud).
OBS! Ge aldrig ut en uthämtningskod till en kund/ ombud utan att bekräfta all kundinformation som finns i BO på kunden.
Bild 5 - Uthämtning: ATG-ombud.

4.2 Eventim-ombud
Eventim-ombud finns i nuläget i:
 Angered
 Göteborg
 Halmstad
 Höganäs
 Kalmar
 Karlskrona
 Kungsbacka
 Karlstad
 Lund
 Malmö
 Stockholm
 Ystad & Ängelholm
Direktlänk till våra ombud: http://www.eventim.se/ombud.
Vid uthämtning av biljetter hos ett ombud krävs det att samma person som står på bokningen hämtar ut biljetterna (och då även betalkortet köpet utförts med). Betalkort och giltig legitimation måste medtas till ombudet vid uthämtning. Direktköp kan göras hos samtliga Eventim-ombud.
Observera att det finns vissa evenemang som endast säljs via Eventims hemsida med leveransmetoden ”Ticketdirect” (vanligtvis festivaler). Vid osäkerhet, gå in på www.eventim.se för att se vilka leveransmetoder som finns tillgängliga för det specifika evenemanget.


4.2.1 Eventim-ombud - misslyckad utskrift
Följ instruktionerna under rubrik, 4.1 Uthämtningsproblem.
Har utskriften hos ett Eventim-ombud misslyckats och bara en del av biljetterna skrivits ut, kontaktar ombudet oftast Eventim direkt. Vi frisläpper biljetten för återutskrift och ombudet skriver ut biljetten. (Ombudet måste skicka de felaktigt utskrivna biljetterna till oss via svarspost, för att undvika att ogiltiga biljetter finns utskrivna).
Kontakta alltid ansvarig på Eventim för vidare hjälp.


4.3 ATG-ombud
ATG-ombuden kan endast skriva ut förbetalda biljetter. Kunden uppger sin sju tecken långa uthämtningskod som kan bestå av både stora och små bokstäver och siffror. (Se. Bild 5). Direktlänk till ATG-ombuden: http://content.kartena.se/atg/atgviewer/.


4.3.1 ATG-ombud - misslyckad/ nekad utskrift
ATG-ombud kan skriva ut Eventims biljetter. Vissa ATG-ombud nekar kunder uthämtning på grund av sitt avslutade samarbete med Ticnet, men detta påverkar ej Eventims biljetter. Om ATG är aktiverat för evenemanget så går det att hämta ut biljetterna via ombudet (kunden har då valt ATG-uthämtning vid köptillfället till en extra kostnad).
Kontrollera att ombudet mottagit kundens uthämtningskod (ATG kan inte hitta bokningar med bokningsnummer). Uthämtningskoderna består av en blandning av bokstäver och siffror och är sju tecken långa.

Vid fortsatta problem notera vilket ATG-ombud det rör sig om samt eventuell Felkod (t.ex. 701 – se Bild 9) och skicka informationen till Eventim och uppge ”Felmeddelande: 701 - Eventim” i ämnesfältet.
Misslyckas/ nekar ATG-ombud skriva ut biljetter åt våra kunder och kunderna har försökt att hämta sina biljetter hos fler än ett ATG-ombud. Kontrollera kundens adress och skicka denna tillsammans med ordernummer, och kundinfo till ansvarig på Eventim så skickar vi biljetterna till kunden via A-post förutsatt att evenemanget inte sker inom den närmsta veckan. Postadressen skall vara samma som i BO – vänligen bekräfta även detta genom att skriva ”adress bekräftad” i kommentarfältet i BO. Om tiden fram till evenemanget är för knapp för att posta biljetterna – kontakta ansvarig på Eventim.
OBS! Ibland registreras ATG-biljetter som utskrivna fast de inte är det på grund av att systemet hakar upp sig hos ATG. När ombudet hämtar en bokning flyttas den till deras eget system och återutskrift kan bara ske om ordern fortfarande ligger öppen hos dem. Ombudet kan därför alltid testa att göra om uthämtningsprocessen en gång till. Får de då meddelande om att ordern redan är utskriven trots att alla biljetter inte är utskrivna får vi posta biljetterna till kund – bekräfta kundens adress. (Notera att vi inte kan släppa upp en order för återutskrift hos ATG-ombud om den aktuella ordern redan står som utskriven hos ombudet - kontakta ansvarig på Eventim för vidare assistans).
Tekniska problem hos ett ATG-ombud sköts internt av ATG. Hänvisa ombudet till:
E-post: ombudssupport@atg.se eller telefon: 020 - 65 65 00.

4.3.2 Felmeddelanden ATG
Bild

5. VAR ÄR BILJETTEN KÖPT? KOMMER HUBBR ÅT ORDERN?
Om en biljett är köpt hos ett Eventim-ombud kommer ni inte åt ordern i CCCL eller BO. Uppmana kunden att vända sig direkt till ombudet som de köpt biljetterna av, alternativt skicka kundinformationen till Eventim. Minns kunden inte vilket ombud som sålt biljetterna kan ni ta kundens orderinformation, alternativt streckkoden på biljetten vilken visar vilket ombud som sålt biljetterna. Streckkoder (den långa vertikala på vänster sida av biljetten) som slutar på ”10 000” har köpts online eller via er och finns således i BO.
6. ÄNDRING I BOKNING/ LEVERANSMETOD
6.1 Utöka bokning/ köpa en dyrare biljett


(Endast i mån av plats är det tillåtet att byta biljetter om det gäller fler eller dyrare biljetter inom samma evenemang. Vid frågor om att byta biljetter på evenemanget, kolla med Eventim först!)
När Eventim bekräftat: kontrollera kundens bokning, be kunden göra en ny bokning via nätet eller hos er, därefter mejlar denne in sitt nya och gamla ordernummer till kundtjanst@eventim.se. Det är viktigt att den nya bokningen görs av samma person med samma användarkonto. Serviceavgiften och ev. försäkringspremie återbetalas inte, meddela kunden det!
Det är MYCKET VIKTIGT att meddela Eventim omgående om konserten är inom en snar framtid. Vänta på ett godkännande från Eventim innan ni bekräftar till kunden att det är okej. När Eventim mottagit det nya och det gamla ordernumret återbetalas kunden (serviceavgift, leveransavgifter, eller biljettförsäkring återbetalas ej) Har kund hämtat ut biljetterna måste dessa skickas in till Eventim, innan en återbetalning genomförs.
6.2 Byta leveransmetod till/ från Ticketdirect
Tyvärr är det av tekniska skäl inte möjligt att byta leveransmetod. Har kunden ingen möjlighet att skriva ut sin order, hänvisa till en vän, arbetsplats eller bibliotek etc. Går det inte att lösa kontakta Eventim så kan vi skicka ut biljetten med A-post. Det tillkommer då en kostnad för utskicket. Ligger evenemanget för nära inpå kan Eventim kontakta arrangören

Det går oftast att lösa utskriftproblem.

7. BILJETTER VIA POST
Biljetter beställda med leveransmetoden ”Post” (oavsett inrikes eller utrikes) skickas inte via rekommenderad post utan via A-post från Tyskland. Det innebär att biljetterna skickas direkt hem till kunden (ingen avisering sker). Biljetterna bör anlända ca 4 – 5 vardagar efter det att de registrerades som utskrivna i BO.
7.1 Biljetter som inte nått kunden
Sök upp bokningen i BO under fliken Orders. Kontrollera att leveransmetod under fliken ”Delivery” är Registered mail. Under Delivery history visas när biljetten skrevs ut. Kontakta därefter Eventim med information om fallet.

8. FÖRKLARING AV STATUS I BO
Financial status: Paid Betald order. Unpaid order Ej betald order. Payment Failure Ej betald order - betalning misslyckad. Kunden har troligtvis avbrutit betalningen. Delivery status: Tickets not booked Biljetter ej bokade. Not printed Biljetter bokade, men ej skickade. Gäller leveransmetoden ”Post”. Process not completed Ej slutförd bokning. Shipped Biljetter är skickade. Gäller oavsett leveransmetoden ”Uthämtning” eller ”Ticketdirect”.
9. ÖVRIGT
9.1 Biljetter för funktionsnedsatta
Information om vad som gäller per evenemang finns i informationen under varje evenemang i CCCL eller på respektive arrangörs hemsida.
Ledsagare Vid de flesta evenemang får en handikappad person utan extra kostnad ta med sig en ledsagare. På vissa evenemang köper ledsagaren en separat biljett och på vissa behövs ingen biljett alls. Detta framgår under informationen om evenemanget i CCCL. Be kunden kontakta aktuell arrangör vid frågor.

Vissa handikappade kan behöva fler än en ledsagare och då kontaktar kunden arrangören med sitt ärende, rör det sig om biljetter till ett numrerat evenemang får kunden köpa till sig de biljetterna utöver vad arrangören erbjuder gratis. Dessa placeras nära handikapplatserna för att underlätta för dem.
Ledarhund Djur - t.ex. hund får ej tas med in på arenan. Detta gäller även ledarhundar.

9.2 Biljettförsäkring
Har kunden köpt till en biljettförsäkring så kan den användas mot uppvisande av giltigt läkarintyg eller arbetsgivarintyg om personen måste arbeta. Anmälan måste alltid göras innan evenemanget och sköts helt genom försäkringsföretaget som heter ERV. Mer information om hur kunden ska gå tillväga samt en direktlänk till skadeanmälan finns längst ner under vår FAQ på eventim.se. (Ordernumret 57XXXXXXX är kundens försäkringsnummer).
Bild 12 - Ordernummer = försäkringsnummer

9.3 Presentkort
Säljs på eventim.se samt genom callcentret. Presentkortet är giltigt i 18 månader från inköpsdatum och kan användas för samtliga evenemang på eventim.se.
Man kan bara mata in en presentkortskod åt gången, så om kund har fler presentkortskoder som de ska köpa en dyrare biljett för, måste dessa slås samman till en ny kod av Eventim. Kontakta ansvarig på Eventim. Kom ihåg att fråga kunden efter de långa presentkortskoderna (1 per presentkort - 16 siffror) samt kontaktinformation (e-postadress) så slår vi samman presentkorten och mejlar kunden en ny kod.
Ställs ett evenemang in och en kund har betalat med ett presentkort så måste vi ha kundens bankkontonummer för att kunna betala tillbaka pengarna till kunden.
9.4 Felmeddelanden på eventim.se
Felmeddelanden som kan dyka upp då kunder bokar biljetter via eventim.se är:
Felmeddelande: Ett fel inträffade, transaktionen kan inte utföras. Dyker upp: när kunden försöker lägga biljetter i kundvagnen och klickar vidare till betalning.
Förklaring: Någon annan kund hann lägga biljetterna i kundvagnen före kunden. ”Ej bokningsbar”-statusen har inte kommit upp, för att det fortfarande finns biljetter i systemet – kunderna som hann boka dessa biljetter har bara ännu inte gått igenom hela betalningsprocessen.
Problem vid sittplatsbokning: När det är få biljetter kvar till ett evenemang kan det vara svårt att hitta platser som hänger ihop. Om det är t.ex. 4 biljetter tillsammans som kunden vill ha och det inte finns 4 sammanhängande platser kan felmeddelandet: Ett fel inträffade, transaktionen kan inte utföras dyka upp. Be kunden prova ett mindre antal platser. Det går tyvärr inte att välja spridda platser, om det finns det antal biljetter som kunden vill ha.
Felmeddelande: För närvarande ej bokningsbar. Dyker upp: när kunden försöker lägga biljetter i kundvagnen och klickar vidare till betalning eller att det framgår under evenemanget på eventim.se.
Förklaring: Det betyder att biljetterna för en specifik priskategori är slut eller att biljetterna till evenemanget är definitivt slutsåld. Eventuellt kan det tillkomma fler biljetter för den specifika priskategorin och ber därför kunden att återkomma med en beställning vid ett senare tillfälle.
9.5 Inställt evenemang/ retur av biljetter
Retur av fysiska biljetter vid flyttade evenemang skickas till:
CTS Eventim Sweden AB Box 101 44 121 28 Stockholm – Globen
Be alltid kunderna märka kuvertet med evenemangets titel och sitt ordernummer.

Inställt evenemang
Läs alltid igenom informationen om inställda evenemang som skickas till er (och kunderna) så att ni vet vad som gäller för det inställda (eller flyttade evenemanget). Vid ett inställt evenemang är rutinen om inget annat anges följande:
Information om återlösen av biljetter: Köpt biljett återbetalas från inköpsstället där biljettpriset går tillbaka till kunden. Serviceavgift och eventuell leveransavgift återbetalas ej. Återbetalningen tar cirka tio bankdagar.
 Har kunderna köpt sin biljett online återbetalas biljettpriset automatiskt till det kort eller konto som användes vid bokningstillfället, återbetalning tar cirka tio bankdagar. Detta gäller oavsett om biljetten hämtats ut eller inte.
 Har kunderna köpt sin biljett via callcenter återbetalas biljettpriset automatiskt till det kort som användes vid bokningstillfället, återbetalning tar cirka tio bankdagar.
 Har kunderna köpt sin biljett som direktköp via ett Eventim-ombud återlämnar kunderna den hos samma Eventim-ombud, som också administrerar kundernas återbetalning.
 Har kunderna köpt sin biljett med ett presentkort återbetalas biljettpriset till kunderna. Skicka kundernas bokningsnummer och ange till vilket konto pengarna skall återbetalas till kundtjanst@eventim.se.
 Återköp är möjligt i en månad efter det att konserten skulle ha ägt rum. Därefter återbetalas inga biljetter. (OBS! Detta kan variera från evenemang till evenemang).
För frågor gällande återköp av biljetter kontakta Eventim på 08 - 556 689 82.
För frågor gällande evenemanget kontakta arrangören.
10. KONTO: Mitt eventim
Dubbla konton Kund som inte kan logga in på sitt konto eller inte hittar sin order under bokningsstatus, kan ha dubbla konton med olika e-postadresser. Sök upp kunden med hjälp av olika sökkriterier (e-post, för- och efternamn, telefonnummer m.m.) under fliken Customers i BO. Vid fler än ett konto – kontrollera i vilka konton det finns aktuella bokningar. Är det ett eller fler konton som har gamla eller inga bokningar alls, kan dessa användare blockeras. Meddela kunden sitt aktuella användarnamn och skicka ett nytt lösenord.
Låst konto på eventim.se Vid för många misslyckade inloggningsförsök spärras kundens konto. Sök upp kunden under fliken Customers i BO. Högerklicka på kunden och välj Edit customer data.

Välj sedan Reset, för att nollställa inloggningsförsöken.

Skicka ett nytt lösenord till kunden.

Blockera användare i BO – görs endast om en kund har dubbla konton. Sök upp aktuellt konto under fliken Customers i BO. Högerklicka på kunden och välj: Deactivate customer account. (Det går även att låsa upp ett blockerat konto).

Glömt lösenord till Mitt Eventim. Sök upp kunden under Customers i BO. Högerklicka på kunden och välj: Edit Customer data. Välj, Send password under Customer data.

11. INFORMATIONSKÄLLOR
Om kunder ställer frågor som ni är osäkra på så kan ni alltid söka information eller hänvisa kunden till respektive arrangör/ arena/ festival. Vem som är arrangör finner ni under informationen för varje evenemang i CCCL, se. Fel! Hittar inte referenskälla.. (Meddela gärna Eventim om ni upplever att ågon viktig information för evenemanget saknas).
Eventim Sverige AB: www.eventim.se Tfn nr: 08 – 556 689 80. E-post: kundtjanst@eventim.se (Uppge alltid ordernummer i ämnesfältet vid kommunikation med Eventim). Om ni blir kontaktade av arrangörer/ press/ andra som vill tala med ansvarig – hänvisa ALLTID dem till Eventims växelnummer: 08 - 556 689 80. INTE till en speciell person.
Bråvalla & Where’s the Music: www.fkpscorpio.se E-post: info@fkpscorpio.se Tfn nr: 08 – 410 462 42
Gefle Metal Festival: www.geflemetalfestival.se E-post: info@geflemetalfestival.se
Eventim i övriga Europa: Eventim International hittar ni HÄR eller längst ner till vänster på eventim.se. Vi kan tyvärr inte hjälpa till med kundärenden för Eventim i andra länder, utan de måste hänvisas till respektive land.
Eventims Köpvillkor: Köpvillkoren hittar ni HÄR eller längst ner till vänster på eventim.se.

 

12. VANLIGA FRÅGOR
Där inget annat anges gäller Eventims köpvillkor. Svar på de flesta frågor finns under Eventims FAQ (Finns även längst ner till vänster på eventim.se).


Förbjudet in på arenan Vad är förbjudet att föra in på arenan? Flaskor, alkohol, paraply, vassa föremål, kamera, ljudinspelningsutrustning, stolar, barnvagn, husdjur. I vissa fall kan den aktuella spelplatsens ytterligare restriktioner förekomma, kolla därför arrangörens/ Eventims hemsida eller i informationen under varje enskilt evenemang.


Utgång = hemgång Utgång är på de allra flesta konserter lika med hemgång. Biljetten förbrukas vid första skanningen och går därför inte att använda igen. Vid festivaler och vissa andra evenemang kan detta variera, där t.ex. festivalarmband delas ut.


Tider för evenemang Vilken tid börjar evenemanget? Information om tider meddelas av arrangör eller aktuell spelplats. Ofta inte förrän ett par veckor innan evenemanget. Den information vi har finner ni under: evenemanget i CCCL, på eventim.se samt arrangörens hemsida. Det är alltid kundens ansvar att kontrollera om evenemangets tid, datum och spelplats ändras.


Hur lång är konserten/ evenemanget? Information om tider meddelas av arrangör eller aktuell spelplats. Ofta inte förrän ett par veckor innan evenemanget. Det går sällan att säga exakt hur långt ett evenemang är. Den information vi har hittar ni under: evenemanget i CCCL, på eventim.se samt arrangörens hemsida.

Finns det något förband, vilket, vilken tid? Information om förband meddelas av arrangören ett par veckor innan evenemanget. Den information vi har finner ni under: evenemanget i CCCL på eventim.se samt arrangörens hemsida. (OBS! Inga biljetter återbetalas vid konserter då förband ställs in).

Åldersgränser Med anledning av Miljö- och Hälsoskyddsnämndens krav baserade på Socialstyrelsens Allmänna Råd om Höga Ljudnivåer (SOSFS 2005:7) finns det en generell åldersgräns på alla konserter – den är på 13 år och gäller även i målsmans sällskap. Undantag görs vid evenemang speciellt riktade till barn eller vid evenemang där arrangören satt en lägre åldersgräns på grund av att konserten hålls på ett större område som exempelvis utomhuskonserter på Sofiero Slott, där barn under 13 år får komma in men inte vistas för nära scenen. Se mer information under varje enskilt evenemang.

Kamera Får jag ta med mig kamera in på ett evenemang? Kamera, ljud- och bildinspelningsutrustning får ej medföras in på arenan. För särskilda bestämmelser se aktuell arrangör/ arenas hemsida.

Inställt/ Flyttat Hur meddelas att ett evenemang är inställt/ flyttat? Kunder kontaktas alltid via e-post eller telefon och det är därför viktigt att kunden har uppgett korrekta uppgifter vid bokning. Det är kundens ansvar att kontrollera om datum/ tid/ plats har ändrats.
Vid ett flyttat evenemang ligger denna information om ”nytt datum” på eventim.se under evenemanget.

Varför kunder inte får tillbaka serviceavgiften när biljetten återbetalas (t.ex. vid inställt evenemang) Serviceavgiften är den betalning som tillfaller Eventim för att distribuera evenemangets biljetter – återstoden av biljettpriset går till arrangören. Tjänsten (servicen) består av det administrativa arbete som hör till biljettdistribution över Internet, telefon och ombud; utöver allt systemtekniskt som utvecklats och underhålls tillkommer personalkostnader, kreditkortsavgifter och andra utgifter. När ett evenemang ställs in är allt detta arbete redan gjort – dessutom tillkommer ytterligare en mängd administration för att genomföra alla återbetalningar.
I samband med ett köp godkänns våra köpvillkor, i dessa framgår tydligt att serviceavgiften inte återbetalas i den händelse att evenemanget ställs in.

Äkta biljetter Är mina biljetter äkta? Vi hjälper inte under några omständigheter kunder med dessa frågor. Vi meddelar endast att biljetter köpta genom någon av våra försäljningskanaler (callcenter, eventim.se, arrangörer, ombud) är äkta och avråder kunder från att köpa sina biljetter på annat sätt.
Dessutom - är det en ticketdirect-biljett (PDF-biljett) man köpt kan säljaren ha skrivit ut multipla kopior och sålt samma biljett till fler personer. Biljetten i sig är med andra ord äkta, men väl på evenemanget kan någon annan som köpt biljetten från samma person redan gått in på den, vilket resulterar i att den biljett man har inte är giltig för inträde.


Får man sälja sin biljett? Kan man inte använda biljetten själv är det givetvis helt i sin ordning att sälja den. Det som däremot inte är tillåtet är att sälja dem vidare för ett högre pris än det ursprungliga; detta är ett brott mot Eventims köpvillkor och kan leda till att biljetten makuleras.


Byta biljetter Får jag byta min biljett mot en annan? Det är ej tillåtet att byta ut sin biljett. Vi kan om detta är ok med arrangören göra undantag inom samma evenemang om kunden vill utöka sin bokning eller köpa en dyrare biljett, men detta måste godkännas genom Eventim och vi ska absolut inte lova kunden någonting. Om ok med arrangör återbetalas inte serviceavgiften.

Max antal biljetter per köp Vanligtvis kan man köpa 8 biljetter per bokningstillfälle (detta bestäms av varje arrangör). Om maxantalet är lägre än 8 biljetter per kund, beror detta på att arrangören anar att efterfrågan kan bli stor.
Vill en kund boka fler biljetter än tillåtna maxantal för evenemanget hänvisas kunden till arrangören.

13. Aktuella frågor och nyheter
Festivaler Information gällande festivalerna skickas ut separat till er (vanligtvis under våren).
Fanclub-presale Vid vissa biljettsläpp får medlemmar i ett bands fanclub köpa biljetter till, innan det officiella släppet. Detta görs endast online, men ni kan fortfarande få frågor från dessa kunder.
Stavning Var noga med korrekta stavningar av alla kunduppgifter speciellt vid registrering av e-postadresser, samt postadresser. Fråga hellre en gång extra och använd er av bokstaveringsalfabetet nedan.
Bokstaveringsalfabet - Svenskt/ Internationellt
A Adam Alfa
B Bertil Bravo
C Cesar Charlie
D David Delta
E Erik Echo
F Filip Foxtrot
G Gustav Golf
H Helge Hotel
I Ivar India
J Johan Juliett
K Kalle Kilo
L Ludvig Lima
M Martin Mike
N Niklas November
O Olof Oscar
P Petter Papa
Q Qvintus Quebec
R Rudolf Romeo
S Sigurd Sierra
T Tore Tango
U Urban Uniform
V Viktor Victor
W Wilhelm Whiskey
X Xerxes X-ray
Y Yngve Yankee
Z Zäta Zulu
Å Åke Alfa Alfa
Ä Ärlig Alfa Echo
Ö Östen Oscar Echo

 

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Kommentarer

Drevet af Zendesk