Følg

musikhuzet rønne/raschs pakhuz

Garderobe

Garderoben skal altid benyttes ved alle arrangementer i salen i Musikhuzet.

På grund af brandsikkerheden er det ikke tilladt at medbringe overtøj samt større tasker i salen i Musikhuzet.
Desuden ødelægger det en god oplevelse, hvis salen bliver fyldt op med vådt overtøj, store frakker og tasker.

Musikhuzets påtager sig ikke ansvar for kontanter, mobiltelefoner og andre værdigenstande, så tøm venligst lommer og tasker for disse genstande.

Gebyret går ubeskåret til Musikhuzets frivillige.

Ved arrangementer i Raschs Pakhuz er der gratis garderobe uden opsyn.

Fotografering

Det er som udgangspunkt tilladt at tage billeder med almindeligt lommekamera og mobiltelefon til vore koncerter. Professionelle eller semiprofessionelle kameraer med fx spejlrefleks og/eller objektiv er ikke tilladt, ligesom det heller ikke er tilladt at filme koncerterne.
Derudover skal man altid følge vagternes anvisninger, da der kan være forskellige regler for de forskellige kunstnere. De billeder der tages må ikke benyttes i kommercielt øjemed, men kun til privat brug.


Rygning

Rygning er ikke tilladt indendørs.. Rygeforbud gælder også e-cigaretter, selvom de ikke er sundhedsskadelige for passive indtagere. Rygning af e-cigaretter inviterer desværre til "normal" rygning, da publikum ikke kan se forskel og dermed kan tro, at almindelig rygning er tilladt. Derfor er e-cigaretter også omfattet af Musikhuzets overordnede rygeforbud.

Der vil almindeligvis under arrangementer være adgang til et udendørs område, hvor det er muligt at ryge.


Stå eller siddekoncert?

En koncert i Musikhuzets sal er som udgangspunkt altid en ståkoncert, hvis det på Musikhuzet.dk ikke står nævnt, at det er en siddekoncert.

Stort set alle jazz/blues koncerter i Raschs Pakhuz er derimod siddekoncerter. Rock/pop og hiphop koncerter i Raschs Pakhuz vil typisk være indrettet med en kombination af sidde- og ståpladser, men kan i enkelte tilfælde være helt uden siddepladser. Alle siddekoncerter er unummerede.

Mange af vores koncerter er stå-koncerter med et begrænset antal siddepladser. Vi henstiller til, at publikum udviser hensyn og lader gangbesværede sidde på eventuelle siddepladser.

Musikhuzet har ikke mulighed for at garantere siddepladser til alle gangbesværede ved stå-koncerterne, blandt andet på grund af brand- og evakueringshensyn.

Vi tilstræber at kunne tilbyde et begrænset antal siddepladser til gangbesværerede gæster, når det er muligt, men man skal i forvejen kontakte Musikhuzet mindst et par dage i forvejen og gøre opmærksom på, at man ønsker en siddeplads. Dette tilbud gælder kun svært gangbesværede. Se mere under Handicap-Information.


Regelsæt for afvisning og bortvisning af gæster

Ifølge ”Lov om restaurations- og hoteldrift” § 32 stk. 1 & 2 har bevillingshaveren, eller dennes stedfortræder, pligt til at bortvise de personer, der udviser en adfærd som betyder, at de ikke er ønskede som gæster.

Ifølge 2. reviderede udgave er det bevillingshaveren og dennes personale, der bestemmer, hvem man vil have som gæst, idet loven om forbud mod forskelsbehandling skal overholdes.

Følgende personer kan formenes adgang el. bortvises:

1. Personer der ikke følger Musikhuzets ordensregler eller personalets anvisninger.
2. Svært alkoholpåvirkede personer eller personer der er i besiddelse af drikkevarer som ikke er købt i musikhuzet.
3. Personer der indtager alkohol og ikke opfylder alderskravet på 18 år, eller personer der videregiver alkoholiske drikke til personer der ikke opfylder alderskravet på 18 år
4. Personer der ikke er i besiddelse af en gyldig billet.
5. Personer der med deres opførsel ødelægger koncertoplevelsen for de øvrige gæster.
6. Personer der ved tidligere lejligheder har fremprovokeret, eller været involveret i, uønskede situationer. Personer der er involveret i mindre alvorlige situationer kan tildeles 1-2 advarsler; hvis dette ikke hjælper nægtes de permanent adgang.
7. Hvor en eller flere uønskede personer er del af en gruppe, kan hele gruppen afvises.
8. Personer der formodes at være påvirket af euforiserende stoffer eller som forsøger at sælge sådanne stoffer.
9. Personer der bærer rygmærker eller andre symboler, der kan virke truende på andre gæster.

Ved afvisning eller bortvisning refunderes billetter ikke.

I tilfælde hvor afvisningerne afstedkommer problemer ved indgangen eller på gaden, tilkaldes politiet, hvis dørpersonalet skønner det nødvendigt.


HANDICAP-INFORMATION


HANDICAP-POLITIK I MUSIKHUZET OG RASCHS PAKHUZ

Livemusik er for alle. Musikhuzet giver selvfølgelig mennesker med funktionsnedsættelser mulighed for at deltage i vores koncertoplevelser. I samarbejde med Volue har vi udviklet en handicappolitik, som sikrer at publikum og medarbejdere med handicap føler sig godt taget imod i Musikhuzet.

Hvis nødvendigt kan blinde, kørestolsbrugere og andre handicappede medbringe en ledsager til arrangementer i Musikhuzet og Raschs Pakhuz.

Personer, der vil have gratis ledsager med, skal være i besiddelse af et officielt ledsagerkort, udstedt af Danske Handicaporganisationer eller Dansk Blindesamfund. Ledsagere tilbydes gratis entre. Ledsagerkortet skal forevises ved indgangen.

Billet skal købes i forsalg. Endvidere skal Musikhuzet adviseres på tlf. 56959404 eller info@musikhuzet.dk om gratis ledsager og/eller kørestol af hensyn til opstilling m.m. ved arrangementet. Se punktet BILLETKØB OG ADVERSERING for yderligere information.

Så frem det er muligt, lukker vi kørestolsbrugere ind som de første og ser derfor gerne, at disse gæster møder i god tid til arrangementet.

Mange af vores koncerter er stå-koncerter med et begrænset antal siddepladser. Her henstiller vi til, at publikum viser hensyn til hinanden og lader eventuelle gangbesværede sidde på siddepladserne på reposer og balkonen.

Herunder har vi listet en række informationer, som kan være relevant før, under og efter et koncertbesøg

BILLETKØB OG ADVISERING

Handicappede i besiddelse af et officielt ledsagerkort kan gratis medbringe en ledsager til Musikhuzets arrangementer. Der skal ikke købes billet til ledsageren.

Ved udsolgte koncerter forbeholder Musikhuzet sig ret til at afvise en ledsager, hvis der ikke er blevet adviseret om gratis ledsager i forbindelse med billetkøbet.

Advisering om navn på gæsten med ledsagerkort kan ske ved køb af billet i Kulturbutikken, på tlf. 56959404 eller på mail til info@musikhuzet.dk. Skriv dato og navn på koncert, ”ledsagerkort” og angiv navnet på ledsagerkortet - IKKE navnet på ledsageren. Ledsagerkortet skal forevises ved indgangen sammen med billet.

Af praktiske årsager bør Musikhuzet ligeledes adviseres om kørestole, behov for siddeplads til ståkoncert eller andre specielle behov ved køb af billet i Kulturbutikken, på tlf. 56959404 eller på mail til info@musikhuzet.dk. Ved kørestol skriv dato og navn på koncert, ”kørestol” og angiv navnet på kørestolsbruger.

Der henstilles til, at Musikhuzet får denne information i god tid og helst senest to dage før arrangementet. Informationen videregives bl.a. til personalet i døren, som er instrueret i at hjælpe handicappede på vej.

Musikhuzet har ikke mulighed for at garantere siddepladser til gæster med svært nedsat ståfunktion ved ståkoncerter, blandt andet på grund af brand- og evakueringshensyn, men det tilstræbes at kunne tilbyde et yderst begrænset antal siddepladser til disse gæster, når det er muligt.
OBS: En advisering om siddeplads til en ståkoncert giver ikke garanti for siddeplads. Når bandet er booket til en ståkoncert, kan det på koncertdagen kræve, at der overhovedet ikke er siddepladser.
Advisering om navn på gæsten med svært nedsat ståfunktion - samt evt. antal ledsagere uden svært nedsat ståfunktion – kan også ske ved køb af billet i Kulturbutikken, på tlf. 56959404 eller på mail til info@musikhuzet.dk. Skriv dato og navn på koncert, ”stol til”, angiv navnet på personen med svært nedsat ståfunktion (beskriv desuden gerne den nedsatte ståfunktion) og ”+ gerne stol til” antallet af ledsagere.

Vi arbejder på, at adviseringer kan ske online samtidig med køb af billetter på internettet.

SPILLESTEDETS FYSISKE UFORMNING

Inden du besøger Musikhuzet eller Raschs Pakhuz kan det være væsentlig at vide lidt om vores procedurer, adgangsforhold, tilgængelighed og indretningen af stedet. Vi har derfor forsøgt at synliggøre dette her på siden.
HANDICAP PARKERING

 

Der findes et begrænset antal handicapparkeringspladser i umiddelbar nærhed af Musikhuzet og Raschs Pakhuz:

Store Torv 3 pladser
Tinghuspladsen 1 plads
Kollagårinj 1 plads
P.A. Holms Plads 5 pladser
Krystalgade 1 plads
Laksetorvet 1 plads
TOILETFACILITETER

 

I Musikhuzet findes der et handicaptoilet. Handicaptoilettet er placeret i indgangen, hvor der er adgang via elevator fra salen og fra balkonen.

 

I Raschs Pakhuz findes der ligeledes et handicaptoilet. Handicaptoilettet er placeret ved bagindgangen.

ANKOMST TIL KONCERTER

Ved ankomst i Musikhuzet bedes du gøre Musikhuzets personale opmærksom på dine behov, og de vil vise dig vej og hjælpe dig til at finde en god plads.

Så frem det er muligt, lukker vi kørestolsbrugere ind som de første og ser derfor gerne, at disse gæster møder i god tid til arrangementet. Ved koncerter i Musikhuzet er det nogle gange muligt at blive lukket ind gennem en sidedør i gården i stedet for at skulle med elevator fra indgangen til salen.

PLACERING I MUSIKHUZET

Musikhuzets koncertsal befinder sig i stueplan. Kørestolspladserne er typisk placeret bagerst i lokalet på et repos med godt udsyn til scenen. Ved nogle koncerter er balkonen på 1. sal åben, og der er adgang til denne via elevator.

Raschs Pakhuz er fra begyndelsen af 0'erne, og intimscenen er helt niveau-fri, udover krypten nedenfor scenen.

LYD OG LYS
Under afviklingen af koncerter i Musikhuzet kan lydniveauet være højt. Vi opfordre vores publikum til at bruge høreværn eller ørepropper, hvis lyden føles ubehagelig eller lignende. Ørepropper kan købes i baren.

Ved koncerterne kan der ligeledes foretages brug af stroboskop lys og hurtigt skiftende farver på vores lysanlæg. Desuden er der i salen ofte dæmpet belysning, og dette kan gøre det sværere at orientere sig.

UDDANNELSE AF PERSONALE

Vores personale har modtaget information om, hvordan man møder gæster med særlige behov, og du kan derfor kontakte personalet, hvis du har nogle spørgsmål under dit besøg. Personalet har en sort t-shirt på, hvor der står Musikhuzet på. Hvis der opstår problemer eller du har andre spørgsmål, som det pågældende personale ikke kan svare på, bed da venligst om at tale med arrangementets afvikler.

FORPLIGTELSE AF SAMARBEJDSPARTNERE

Samarbejdspartnere, som benytter sig af Musikhuzet og Raschs Pakhuz, er selvfølgelig underlagt samme vilkår, hvad angår forhold for personer med handicap. Det betyder, at denne handicappolitik også gælder, når andre foreninger og klubber benytter vores lokaler. F.eks. også, at der er gratis adgang for en ledsager til personer med ledsagerkort ved advisering i forbindelse med billetkøb.

LIGEBEHANDLING VED REKRUTTERING

I Musikhuzet tilstræber vi en bred publikumsgruppe. Det samme gør sig gældende for vores medarbejdere og frivillige stab. Vi tror på, at alle kan bidrage med noget og at forskellighed giver værdi og udvikling. Vi opfatter mangfoldighed i medarbejdergruppen som en styrke. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge som frivillige, samt søge lønnede stillinger opslået i Musikhuzet.
SPØRGSMÅL/KONTAKT

I Musikhuzet har vi en kontaktperson som er ansvarlig for handicapforhold. Hvis du har nogle spørgsmål eller kommentarer forud for eller efter dit koncertbesøg, er du velkommen til at kontakte Peter Andreas Harteg på info@musikhuzet.dk.

Musikhuzets personale vil altid gerne svare på spørgsmål og være behjælpelige til vores arrangementer.

 

 

 


HANDICAP-INFORMATION


HANDICAP-POLITIK I MUSIKHUZET OG RASCHS PAKHUZ

Livemusik er for alle. Musikhuzet giver selvfølgelig mennesker med funktionsnedsættelser mulighed for at deltage i vores koncertoplevelser. I samarbejde med Volue har vi udviklet en handicappolitik, som sikrer at publikum og medarbejdere med handicap føler sig godt taget imod i Musikhuzet.

Hvis nødvendigt kan blinde, kørestolsbrugere og andre handicappede medbringe en ledsager til arrangementer i Musikhuzet og Raschs Pakhuz.

Personer, der vil have gratis ledsager med, skal være i besiddelse af et officielt ledsagerkort, udstedt af Danske Handicaporganisationer eller Dansk Blindesamfund. Ledsagere tilbydes gratis entre. Ledsagerkortet skal forevises ved indgangen.

Billet skal købes i forsalg. Endvidere skal Musikhuzet adviseres på tlf. 56959404 eller info@musikhuzet.dk om gratis ledsager og/eller kørestol af hensyn til opstilling m.m. ved arrangementet. Se punktet BILLETKØB OG ADVERSERING for yderligere information.

Så frem det er muligt, lukker vi kørestolsbrugere ind som de første og ser derfor gerne, at disse gæster møder i god tid til arrangementet.

Mange af vores koncerter er stå-koncerter med et begrænset antal siddepladser. Her henstiller vi til, at publikum viser hensyn til hinanden og lader eventuelle gangbesværede sidde på siddepladserne på reposer og balkonen.

Herunder har vi listet en række informationer, som kan være relevant før, under og efter et koncertbesøg

BILLETKØB OG ADVISERING

Handicappede i besiddelse af et officielt ledsagerkort kan gratis medbringe en ledsager til Musikhuzets arrangementer. Der skal ikke købes billet til ledsageren.

Ved udsolgte koncerter forbeholder Musikhuzet sig ret til at afvise en ledsager, hvis der ikke er blevet adviseret om gratis ledsager i forbindelse med billetkøbet.

Advisering om navn på gæsten med ledsagerkort kan ske ved køb af billet i Kulturbutikken, på tlf. 56959404 eller på mail til info@musikhuzet.dk. Skriv dato og navn på koncert, ”ledsagerkort” og angiv navnet på ledsagerkortet - IKKE navnet på ledsageren. Ledsagerkortet skal forevises ved indgangen sammen med billet.

Af praktiske årsager bør Musikhuzet ligeledes adviseres om kørestole, behov for siddeplads til ståkoncert eller andre specielle behov ved køb af billet i Kulturbutikken, på tlf. 56959404 eller på mail til info@musikhuzet.dk. Ved kørestol skriv dato og navn på koncert, ”kørestol” og angiv navnet på kørestolsbruger.

Der henstilles til, at Musikhuzet får denne information i god tid og helst senest to dage før arrangementet. Informationen videregives bl.a. til personalet i døren, som er instrueret i at hjælpe handicappede på vej.

Musikhuzet har ikke mulighed for at garantere siddepladser til gæster med svært nedsat ståfunktion ved ståkoncerter, blandt andet på grund af brand- og evakueringshensyn, men det tilstræbes at kunne tilbyde et yderst begrænset antal siddepladser til disse gæster, når det er muligt.
OBS: En advisering om siddeplads til en ståkoncert giver ikke garanti for siddeplads. Når bandet er booket til en ståkoncert, kan det på koncertdagen kræve, at der overhovedet ikke er siddepladser.
Advisering om navn på gæsten med svært nedsat ståfunktion - samt evt. antal ledsagere uden svært nedsat ståfunktion – kan også ske ved køb af billet i Kulturbutikken, på tlf. 56959404 eller på mail til info@musikhuzet.dk. Skriv dato og navn på koncert, ”stol til”, angiv navnet på personen med svært nedsat ståfunktion (beskriv desuden gerne den nedsatte ståfunktion) og ”+ gerne stol til” antallet af ledsagere.

Vi arbejder på, at adviseringer kan ske online samtidig med køb af billetter på internettet.

SPILLESTEDETS FYSISKE UFORMNING

Inden du besøger Musikhuzet eller Raschs Pakhuz kan det være væsentlig at vide lidt om vores procedurer, adgangsforhold, tilgængelighed og indretningen af stedet. Vi har derfor forsøgt at synliggøre dette her på siden.

HANDICAP PARKERING

Der findes et begrænset antal handicapparkeringspladser i umiddelbar nærhed af Musikhuzet og Raschs Pakhuz:

Store Torv 3 pladser
Tinghuspladsen 1 plads
Kollagårinj 1 plads
P.A. Holms Plads 5 pladser
Krystalgade 1 plads
Laksetorvet 1 plads

I Musikhuzet findes der et handicaptoilet. Handicaptoilettet er placeret i indgangen, hvor der er adgang via elevator fra salen og fra balkonen.
I Raschs Pakhuz findes der ligeledes et handicaptoilet. Handicaptoilettet er placeret ved bagindgangen.

ANKOMST TIL KONCERTER

Ved ankomst i Musikhuzet bedes du gøre Musikhuzets personale opmærksom på dine behov, og de vil vise dig vej og hjælpe dig til at finde en god plads.

Så frem det er muligt, lukker vi kørestolsbrugere ind som de første og ser derfor gerne, at disse gæster møder i god tid til arrangementet. Ved koncerter i Musikhuzet er det nogle gange muligt at blive lukket ind gennem en sidedør i gården i stedet for at skulle med elevator fra indgangen til salen.

PLACERING I MUSIKHUZET

Musikhuzets koncertsal befinder sig i stueplan. Kørestolspladserne er typisk placeret bagerst i lokalet på et repos med godt udsyn til scenen. Ved nogle koncerter er balkonen på 1. sal åben, og der er adgang til denne via elevator.

Raschs Pakhuz er fra begyndelsen af 0'erne, og intimscenen er helt niveau-fri, udover krypten nedenfor scenen.

LYD OG LYS
Under afviklingen af koncerter i Musikhuzet kan lydniveauet være højt. Vi opfordre vores publikum til at bruge høreværn eller ørepropper, hvis lyden føles ubehagelig eller lignende. Ørepropper kan købes i baren.

Ved koncerterne kan der ligeledes foretages brug af stroboskop lys og hurtigt skiftende farver på vores lysanlæg. Desuden er der i salen ofte dæmpet belysning, og dette kan gøre det sværere at orientere sig.

UDDANNELSE AF PERSONALE

Vores personale har modtaget information om, hvordan man møder gæster med særlige behov, og du kan derfor kontakte personalet, hvis du har nogle spørgsmål under dit besøg. Personalet har en sort t-shirt på, hvor der står Musikhuzet på. Hvis der opstår problemer eller du har andre spørgsmål, som det pågældende personale ikke kan svare på, bed da venligst om at tale med arrangementets afvikler.

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Kommentarer

Drevet af Zendesk