Følg

Videresalg af billetter (Secondary ticketing)

Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Billetter til kultur- og idrætsarrangamenter i Danmark må ikke udbydes eller videresælges til et højere beløb, end billetterne oprindeligt er erhvervet for, medmindre der foreligger en aftale med arrangøren. Stk. 2. Det beløb, som en billet oprindelig er erhvervet fro, kan foruden seve billetprisen omfatte eventuelle administrationsgebyr. herudoverkan andre udgifter forbundet med erhvervelsen inkluderes i videresalgsprisen. 

 

§ 2. Overtrædelsen af § 1 straffes med bøde. Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffeloven 5. kapitel. 

 

§ 3. Loven træder i kraft den 1.    juli 2007. Stk. 2. Samtidig ophæves lov om forbud mod videresalg af billetter til offentlige forlystelser, jf. lovbekendtgørelsen nr. 769 af 25. november 1991 

 

§ 4. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. 

 

Givet på Amalienborg, den 23. maj 2++7

Under Vor Kongelige Hånd og Segl 

Margrethe R.

 

 

  

 

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Kommentarer

Drevet af Zendesk